Deel deze pagina

I want Dutch interns

Only accredited companies can receive students for an internship. We advise and coach companies to meet the quality criteria and prepare them to be listed in a public register.

Dutch senior secondary Vocational Education and Training (VET) is demand driven, sustainable and work based. To increase the quality of any course, theory and practice have been combined for every student in senior secondary vocational education in the agricultural sector. Practical vocational training is a compulsory component of the course, and is only possible at training companies approved by Aequor. The accreditation regulations are intended for companies that would like to provide a placement for senior secondary vocational education or pre-vocational secondary education in the food and environment sectors. Approved training companies meet the quality criteria, which for example demonstrate that the training is integrated in the business operations, the student will be well supervised, and the work is meaningful. We advise and coach companies to meet the quality criteria and prepare them to be listed in a public register. 

Dutch version
Het Nederlandse systeem van beroepsonderwijs is praktijkgericht, vraaggestuurd en duurzaam. Beroepspraktijk en scholing gaan hand in hand. Een praktijkperiode in de vorm van werkend leren of gestructureerde stage is dan ook een verplicht onderdeel van de opleiding. Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inhoud van de stages. Dit komt tot uitdrukking door stages alleen toe te staan op bedrijven die aan bepaalde minimumeisen voldoen. Eisen die opgesteld zijn door de bedrijfstak zelf. Als uw bedrijf dus stagemogelijkheden wil bieden aan leerlingen van het mbo moet u een erkenning hebben van een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Voor het ‘groene domein’ is dat Aequor.