Deel deze pagina

Apply for accreditation

You want an accreditation to guide Dutch trainees? Read more about the conditions.

If you want to offer work placement and become accredited as certified learning company you can apply for that by this form. After a substantive assessment you will receive the outcome in writing. If your company is situated in a region where one of the Aequor partner organizations is active, you might be contacted by this organization.

Conditions for accreditation

Condition 1

The practical training company offers a socially and physically safe work/study environment that corresponds to the context of the future profession of the participant as well as to the learning path, the level and the possibilities of the participant.

Condition 2

The practical training company cooperates with making available and keeping up to date data for matching participants with the practical training companies.

Condition 3

The practical training company provides the workplace, expertise, time and means for  good practical training that is adapted to suit the participant.

Condition 4

The practical training company has named a placement supervisor who is responsible for the work/study process of the participant during the placement at the company, and supports this placement supervisor. The placement supervisor is capable of coordinating learning activities and creating a work/study environment in which the participant can develop both personally and professionally. The placement supervisor can prove his/her expertise by means of either a diploma/certificate or experience.

Condition 5

The practical training company has contact with the educational establishment to make agreements on the placement and contributes to the adaptation of learning activities and communication on the progress of the placement.

Condition 6

The practical training company provides structured training for participants, whereby use is made of a work/study plan or a fixed method of work.

Condition 7

The practical training company works on maintaining or improving the quality of the training in the company, with the support of the business consultant.


Dutch version
Als u stage wilt bieden en een erkend buitenlands leerbedrijf wilt worden kunt u daarvoor een aanvraag indien via deze link. Na inhoudelijke beoordeling ontvangt u schriftelijk bericht. Als uw bedrijf gevestigd is in een regio waar een Aequor-partnerorganisatie actief is kan het zijn dat door die organisatie contact met u wordt opgenomen. Om een erkenning te verwerven moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarde 1

Het leerbedrijf biedt een sociaal en fysiek veilige leerwerkomgeving die overeenstemt met de toekomstige beroepscontext van de deelnemer en is afgestemd op de leerweg, het niveau en de mogelijkheden van de deelnemer.

Voorwaarde 2

Het leerbedrijf werkt mee aan het beschikbaar stellen en actueel houden van gegevens ten behoeve van het matchen van deelnemer en leerbedrijf.

Voorwaarde 3

Het leerbedrijf stelt een werkplek, deskundigheid, tijd en middelen beschikbaar voor een goede praktijkopleiding, afgestemd op de deelnemer.

Voorwaarde 4

Het leerbedrijf heeft een praktijkopleider benoemd, die verantwoordelijk is voor het leerwerkproces van de deelnemer tijdens de praktijkperiode op het bedrijf, en faciliteert deze praktijkopleider. De praktijkopleider is in staat om leeractiviteiten te coƶrdineren en een leerwerkomgeving te creƫren waarin de deelnemer zich persoonlijk en vakmatig kan ontwikkelen. De praktijkopleider kan zijn deskundigheid aan de hand van een diploma/certificaat of ervaring aantonen.

Voorwaarde 5

Het leerbedrijf heeft contact met de onderwijsinstelling om afspraken te maken over de praktijkopleiding en draagt bij aan afstemming van leeractiviteiten en communicatie over de voortgang van de praktijkopleiding.

Voorwaarde 6

Het leerbedrijf leidt deelnemers op een gestructureerde manier op, waarbij gebruik wordt gemaakt van een leerwerkplan of vaste werkwijze.

Voorwaarde 7

Het leerbedrijf werkt aan het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van opleiden in het bedrijf, met ondersteuning van de bedrijfsadviseur.