Deel deze pagina

Bijna 65 jaar ervaring in uitwisseling en studiereizen

Meer dan 20.000 jongeren, overwegend van het platteland, zijn sinds 1949 onder de vlag van Stichting Uitwisseling naar het buitenland en vanuit het buitenland naar Nederland afgereisd.

Wat zochten zij daar en wat vonden ze?Wat dachten die velen, die uit verre landen naar ons lage land bij de zee kwamen om te zien hoe groen de weiden en polders hier waren?
En waanden ook veel jonge Nederlanders zich op weg naar een land, waar het gras groener zou zijn dan in ons kleine kikkerland?
Sommigen vonden zo echt een nieuw vaderland. En mocht voor anderen in het verre land het gras soms groener schijnen dan het was, dan werd toch een illusie tot een  nieuwe ervaring. Ook voor hen maakte de uitwisseling het gras groener dan het voordien was.

Het doel van het stageprogramma is om jonge mensen, en in het bijzonder jonge agrariërs, begrip en respect voor andere culturen, leefwijzen en godsdiensten te laten verkrijgen door middel van een internationale  stage waarin zij kennis maken met verschillende bevolkingsgroepen.
Achterliggende gedachte was en is dat door internationale uitwisseling het begrip over en weer in de wereld toe zou nemen en dat toekomstige boeren en tuinders voor hun oriëntatie, hun ondernemerschap en persoonlijkheidsontwikkeling een belangrijke stimulans tijdens de uitwisseling ondergaan. Bijzonder is ook dat altijd de uitwisseling op én gezinsniveau én op praktijkniveau gebeurt: de echte samenleving meemaken, de gewone familiesituaties, en het zien dat een boerenbedrijf wel onder andere omstandigheden werkt maar vanuit vaak de zelfde principes en tradities als in de “eigen” omgeving. Op het gastbedrijf betekent de aanwezigheid van een stagiaire uit een ander land voor het gezin een dagelijks contact met een ander deel van de wereld via een jonge agrariër met belangstelling voor het werk dat op de boerderij wordt gedaan en die ook bereid is met enthousiasme de handen uit de mouwen te steken.
Dit aspect is na ruim 60 jaar nog altijd actueel en belangrijk.
Sinds 1 februari 2013 is de Stichting een samenwerking aangegaan met Aequor.
Hiermee  is de organisatie sterker zodat zij zich kan blijven richten op de toekomst met vele en nieuwe uitdagingen.