Deel deze pagina

Activiteiten van Agritrainee.org

Agritrainee.org organiseert introductiebijeenkomsten en midpoint-meetings.

Introductiebijeenkomst: Iedere 5 weken vindt er een introductie bijeenkomst plaats in Amsterdam. Alle net aangekomen stagiaires worden voor deze dag uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze de mogelijkheid om andere stagiaires te leren kennen en vertegenwoordigers van AgriTrainee.org te ontmoeten. Er zal een uitleg plaatsvinden over alle procedures die ze in Nederland moeten doorlopen, uren, vergoedingen en er zal algemene informatie over (de cultuur in) Nederland gegeven worden.
 
Midpoint: Ook organiseert AgriTrainee.org in samenwerking met plattelandsjongeren 2x per jaar (meestal in juni en september) een zogenaamde midpoint-meeting. Alle buitenlandse stagiaires ontvangen hiervoor een uitnodiging, zodat een zeer internationaal gezelschap komt. De midpoint-meeting is een bijeenkomst van 4 dagen met agrarische en culturele excursies, sportieve en feestelijke activiteiten. AgriTrainee.org gebruikt een dagdeel voor evaluatiegesprekken. De stagiaires worden tijdens deze dagen ondergebracht in gastgezinnen van de plattelandsjongerenclub. De reacties van de stagiaires op deze bijeenkomsten zijn doorgaans uiterst positief. Wij verwachten daarom dat u de stagiair zult stimuleren deel te nemen.