Deel deze pagina

Huisvesting

De meest ideale situatie is dat de stagiair wordt opgenomen in het gezin van de bedrijfseigenaar.

Dit brengt een optimale betrokkenheid bij de bedrijfsvoering met zich mee, geeft de stagiair de beste kans de taal te leren en veel op te steken van het dagelijks leven van Nederlanders. Het is wel de bedoeling dat de stagiair een eigen kamer heeft, zodat hij/ zij de gelegenheid heeft zich terug te trekken.
Vooral in de tuinbouw komt het regelmatig voor dat een bedrijf de stagiair geen huisvesting kan bieden. Het wordt voor AgriTrainee.org dan moeilijker daar een stagiair te plaatsen. In veel gevallen lukt het echter wel “externe” huisvesting te vinden. De stagebieder moet zich realiseren dat bij externe huisvesting behalve de stagevergoeding ook kostgeld en / of huur betaald moet worden.