Deel deze pagina

Stagevergoeding/uren

De basis stagevergoeding voor stagiaires bedraagt ‚ā¨90,00 netto per week, plus kost en inwoning en verzekering.

Wanneer de stagiair zelf dient te koken, ontvangt de stagiair daarvoor een vergoeding per week om zijn of haar eten te kopen. Wanneer uw stagiair extern gehuisvest is, zijn de kosten voor huisvesting (bijvoorbeeld een gastgezin of in een studentenkamer) voor u.
 
De vergoeding is gebaseerd op een gemiddeld aantal stage uren van 40 per week. Daarnaast heeft de stagiair minimaal 1 ½ dag vrij per week en recht op vakantiedagen (18 dagen op jaarbasis). Deelname aan een verplichte introductie of een Midpointmeeting kan niet leiden tot aftrek van vakantiedagen.
 
Uiteraard zullen er tijdens de oogst en andere drukke perioden veel uren moeten worden gemaakt. Het is goed dat stagiaires dan ook volledig meedraaien, zodat ze het agrarische leven in Nederland werkelijk ervaren. Wij geven er de voorkeur aan dat de extra gewerkte tijd later gecompenseerd wordt met vrije tijd. U kunt er echter ook voor kiezen om de gemaakte extra uren uit te betalen. Overlegt u dit met uw stagiair.
 
De stagevergoeding dient wekelijks uitgekeerd te worden en niet aan het einde van de stage.
Bij speciale programma’s wordt soms een aangepaste stagevergoeding vastgesteld.