Deel deze pagina

Vind een stagebedrijf

Zoekt u groene stageplaatsen in het buitenland? Kijk dan eens in het register goede groene leerbedrijven van Aequor of op Stagemarkt.nl.

In dit register vindt u een overzicht van de door Aequor erkende leerbedrijven in de groene sector. Eind 2012 is het register van buitenlandse bedrijven volledig opgeschoond en geactualiseerd. De 700 bedrijven hebben expliciet aangegeven ook in de toekomst Nederlandse stagiaires te willen ontvangen en willen een duurzame relatie onderhouden met het Nederlandse beroepsonderwijs.

Zoek in het register groene leerbedrijven 
 
Bedrijven in dit register voldoen ten minste aan de volgende eisen: 

 • Een (sociaal en fysiek) veilige leerwerkomgeving bieden die past bij leerweg, niveau, mogelijkheden en toekomstig beroep van de stagiair.
 • Een werkplek, deskundigheid, tijd en middelen beschikbaar stellen voor een goede praktijkopleiding.
 • Stagiairs gestructureerd opleiden, met gebruik van een leerwerkplan of een vaste werkwijze.
 • Een praktijkopleider aanstellen die:
  • verantwoordelijk is voor het leerwerkproces van de stagiair.
  • in staat is om leeractiviteiten te coördineren en een leerwerkomgeving te creëren waarin de student zich kan ontwikkelen, persoonlijk en in het vak.
  • zijn of haar deskundigheid kan aantonen aan de hand van een diploma, certificaat of ervaring.
 • Contact houden met de opleiding om afspraken te maken, en om leeractiviteiten en de voortgang te bespreken.
 • Gegevens beschikbaar en actueel houden om stagiairs te kunnen matchen.
 • Er - met de bedrijfsadviseur - voor zorgen dat de kwaliteit van de stages goed blijft of nog verder verbetert.