Deel deze pagina

Informatie per land

Voor een snelle oriëntatie vind je op deze pagina korte basisinformatie over interessante stagelanden. Voor meer informatie en beschikbare stageplaatsen, kijk bij 'Stage via AgriTrainee'

België,  DenemarkenDuitslandFrankrijkGroot BrittanniëIerlandSpanje,  Turkije,   Zweden

Noord Amerika:  USACanada Zuid Amerika: Caribisch NederlandSurinameBrazilië   
Oceanië:  Australië en Nieuw Zeeland    AfrikaZuid Afrika

Europa

Voordat je een keuze maakt voor een land is het misschien goed om eens stil te staan bij de innovatiekracht van een land. Je bent tenslotte bezig met een opleiding voor jouw toekomst en mogelijk zijn er landen die juist voor jouw opleiding interessant zijn vanwege hun vernieuwende aanpak.
Jaarlijkse publiceert de Europese Commissie een lijst van innovatieve economieën. Nederland behoort tot de top 5. Alleen Duitsland, Denemarken, Finland en Zweden doen het beter. Zij moeten echter hun meerdere erkennen in Zwitserland, maar dit land behoort  niet tot de Europese Unie en werd daarom niet in de ranglijst opgenomen.
Nederland dankt zijn score aan het hoge niveau van wetenschappelijk onderzoek, de goede samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers en het stijgend aantal innovatieve bedrijven in het midden- en kleinbedrijf.
Brussel beoordeelde de landen op 24 uiteenlopende eigenschappen, zoals het aantal afgestudeerden, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, inkomsten uit patenten en samenwerking tussen publieke (overheid) en private (ondernemers) sector. De landen die hoog op de ranglijst staan scoren goed op het gebied van innovaties in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Een andere belangrijke succesfactor is de samenwerking tussen wetenschap en industrie.
De Europese Commissie beoordeelde ook de innovatieve prestaties van grote economieën buiten Europa. Volgens de onderzoekers is Zuid-Korea de meest innovatieve grote economie ter wereld, en hun voorsprong op Europa neemt alsmaar toe. Ook de Verenigde Staten en Japan scoren beter dan de EU, maar dat verschil is sinds 2008 zowat gehalveerd.
Alle BRIC-landen lopen achter op Europa. Alleen China loopt als innovatieland in op het Westen. Brazilië, India en Rusland staan op een ruime achterstand en maken ook weinig aanstalten om het verschil te verkleinen.
Bron: Trouw


Voorbeeld


Belgie
 

Onze zuiderbuur België is iets kleiner dan Nederland en heeft twee gewesten; Vlaanderen  en Wallonië. In Vlaanderen spreekt men Nederlands, in Wallonië Frans en Duits. De hoofdstad Brussel fungeert als zetel van de Europese Unie en de NAVO. De meerderheid van de Brusselse bevolking spreekt Frans. De Belgen staan bekend om hun bourgondische levenshouding. De chocola, pralines,  en de vele soorten bier zijn wereldwijd bekend. Omdat je in Vlaanderen Nederlands kunt spreken is het een populair land om een buitenlandse stage te lopen.

Uit het Vlaams Landbouwrapport  2012 blijkt dat Vlaanderen in 2011 25.982 landbouwbedrijven telde, waarvan 73% met beroepsmatig karakter. Het aantal landbouwbedrijven is ten opzichte van 2001 met een derde teruggelopen. Dat betekent een daling van 4% per jaar. Vooral de kleinere bedrijven stopten. In tien jaar tijd is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond met 46% gestegen tot 23,6 hectare. De schaalvergroting laat zich ook voelen in de gemiddelde veebezetting per bedrijf. In 2011 telde een gemiddeld rundveebedrijf 111 dieren, een varkensbedrijf 1.700 en een pluimveebedrijf 42.606. De land- en tuinbouw wordt daarnaast gekenmerkt door een sterke specialisatiegraad. Bijna negen op de tien bedrijven waren in 2011 gespecialiseerd in een van de drie subsectoren. 56% had als specialisatie veeteelt. Daarna volgen akkerbouw met 19% en tuinbouw met 13%. Uit een andere enquête bij de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven blijkt dat 52% van de respondenten de voorbije vijf jaar één of meerdere innovaties doorvoerde. In de tuinbouw is dat zelfs 64%. Daarna volgt de intensieve veehouderij met 56%. In de rundveehouderij, akkerbouw en bij de gemengde bedrijven is het percentage innoverende bedrijven iets lager dan de helft. In vergelijking met 2007 is het percentage innoverende bedrijven in alle sectoren sterk gestegen. Bedrijven innoveren in 2012 vooral in procesinnovaties: verbeteringen in het productieproces op het bedrijf. Daarna volgen vermarktingsinnovaties, organisatorische innovaties en productinnovaties. (bron: Vlaams infocentrum Land- en tuinbouw)  terug naar boven


Denemarken

Denemarken is een land in Scandinavië, in het noorden van Europa en grenst in het zuiden aan Duitsland. De hoofdstad is Kopenhagen. Denemarken is iets groter dan Nederland en bestaat hoofdzakelijk uit het schiereiland Jutland en de drie grote eilanden Funen, Seeland, en Lolland, die samen met tal van kleinere eilanden de Deense archipel vormen. Van de 5.5 milj. inwoners leeft het grootste deel in stedelijke gebieden. Groenland behoort tot het Deense koninkrijk, evenals de Faeröer eilanden. Denemarken heeft net als Nederland een monarchie. 

De belangrijkste landbouwproducten van het land zijn wortelgewassen (bieten, koolraap en aardappels) en graangewassen (gerst, haver en tarwe). Er is veeteelt (varkens, rund- en pluimvee) en een grote visindustrie.

Vanwege de rijke agrarische historie is Denemarken bij uitstek een land voor stages is de primaire Land- en Tuinbouw. Voor de erkenning van Deense leerbedrijven werken we samen met het Landbrugets Rådgivningcenter.terug naar boven

Duitsland

Van 1945 tot 1990 bestond Duitsland uit West-Duitsland en Oost-Duitsland (Duitse Democratische Republiek). Berlijn was in die tijd door een muur gescheiden in een oostelijk en westelijk deel. Na de val van de muur in 1990 is Duitsland weer één land (voluit Bondsrepubliek Duitsland) en bestaat uit een federatie van zestien deelstaten, Bundesländer of Länder. Duitsland is lid van de EU en de eurozone en behoort tot de G8. (de 8 belangrijkste geïndustrialiseerde landen) Het land staat hoog op de ranglijst van grootste economieën ter wereld. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner. Duitsland hecht net als Nederland grote waarde aan ‘leren in de praktijk’. Ze hebben ook daar net als bij ons een duaal opleidingssysteem met ‘erkende leerbedrijven’. De meeste Duitse vakmensen zijn langs die weg geschoold en op de arbeidsmarkt gekomen. Daarom is het een uitstekend land om stage te lopen. Ze weten hoe het werkt en in de erkende bedrijven krijg je een eigen ‘Ausbilder’ toegewezen. Voor wat betreft de erkenning van Duitse leerbedrijven werken we samen met onder meer de Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Als zij een bedrijf voor hun duale systeem hebben erkend nemen wij in beginsel die erkenning over. Als je in het Aequor-register geen geschikt bedrijf kunt vinden dan kun je op de website van de LWK_Niedersachsen een ruim aanbod van bedrijven vinden. Zo’n bedrijf moet overigens wel een erkenning aanvragen bij Aequor zodat het met de juiste crebocodes in het Aequor-register kan worden opgenomen. terug naar boven

Frankrijk

Frankrijk is qua oppervlakte het op twee na grootste Europese land. Het eiland Corsica in de Middellandse Zee behoort tot Frankrijk, alsook vele overzeese gebieden.

De hoofdstad is Parijs, verreweg de grootste stad van het land. Het land is onder meer lid van de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad (permanent, met vetorecht), de NAVO en de G8.  Frankrijk was een van de initiatiefnemers van de Economische en Monetaire Unie, die in 2002 leidde tot de invoering van de euro. In 1960 werd Frankrijk na de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk de vierde mogendheid met kernwapens. Frankrijk behoort tot de 20 meest ontwikkelde landen ter wereld.
 
Het toerisme is voor Frankrijk een belangrijke economische sector. Bekende toeristenregio's zijn Normandië en Bretagne in het noorden en de Provence en de Côte d'Azur in het zuiden. Ook de Franse Alpen, de Dordogne en kastelen van de Loire zijn geliefd bij toeristen.
Bepaalde gebieden die eerst werden gedomineerd door kleinschalige landbouw, zoals de Ardèche, lopen nu leeg. Veel mensen uit Noord-Europa hebben de boerderijen en huizen gekocht en als vakantiehuis ingericht.
De belangrijkste uitvoerproducten zijn machines en vervoersapparatuur, chemische producten, levensmiddelen, landbouwproducten.
Veel stagiaires benutten de kansen die het toerisme biedt. Voor leerlingen van 'outdoor en recreatie-opleidingen' zijn er voldoende mogelijkheden. Meer nog dan in de andere sectoren is het belangrijk om goede afspraken te maken over jouw stagedoelen. Dit om te voorkomen dat de stage het karakter krijgt van een vorm van 'goedkope arbeid'. terug naar boven


Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales)
 

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland omvat in totaal vier gebieden: Engeland in het zuiden, Schotland in het noorden, Wales in het westen en  Noord-Ierland in het noord-westen. De eerste drie, Engeland, Schotland en Wales, vormen samen het eiland Groot-Brittannië, Noord-Ierland is het noordoostelijk deel van het Ierse eiland. De vier gebieden hebben nog altijd een duidelijk herkenbare culturele, maar deels ook politieke identiteit, die hoorbaar is in de verschillende talen en dialecten die er gesproken worden, zichtbaar in onder meer vlaggen, bankbiljetten en plaatsnaamborden, en voor de bevolking bovendien voelbaar in vormen van beperkt zelfbestuur in Noord-Ierland, Schotland en Wales. De munteenheid van het Verenigd Koninkrijk is de Pound Sterling (= £ of GBP). Het pond is onderverdeeld in 100 penny's (enkelvoud: penny). Hoewel het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie heeft het er, net als Denemarken en Zweden, voor gekozen voorlopig buiten de EMU te blijven.

Omdat het Verenigd Koninrijk een zogenaamde eilandnatie is heeft het veelal in haar eigen behoeften moeten voorzien. De Britten hebben dan ook een rijke historie als het gaat om landbouw, tuinbouw, veeteelt (schapen en runderen) en (semi)openbaar groen. Hun ongekende liefde voor tuinen en landschap komt tot uitdrukking door de twee nationale natuurbeschermings- en  tuin & parkvereniging,  de National Trust en de Royal Horticultural Society.

Voor stagiaires is Groot Brittannië een land met vele mogelijkheden. Voor alle groene opleidingsrichtingen zijn er bedrijven te vinden die een uitdagende stage kunnen bieden. terug naar boven

Ierland


De republiek Ierland is een eiland en ligt ten Westen van Groot Brittanië. Het noordelijk deel van het eiland bevat de staat Noord-Ierland, dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort.
De Ierse westkust bestaat grotendeels uit klipkusten, heuvels en laaggebergte. Het binnenland is relatief vlak en wordt doorsneden door rivieren en meren. De grootste steden van Ierland zijn de hoofdstad Dublin, Cork, Galway, Limerick en Waterford. De nationale symbolen van Ierland zijn een Keltische harp en het klaverblad (shamrock). Betaalmiddel is de Euro.
De Ierse economie is sinds het eind van de vorige eeuw veranderd van een economie die georiënteerd was op landbouw in een exporteconomie van hightech producten en diensten. Diensten vormen 50 procent van het bruto binnenlands product, de industrie 45 procent en de landbouw nog maar 5 procent. Desondanks spreekt de veeteelt in de 'groene dalen' nog velen tot de verbeelding. Ook de Ierse gemeenschapszin, tot uitdrukking komend in gezamenlijk drinken en zingen, werkt uitnodigend.
In Ierland worden onder meer stageplaatsen aangeboden in:
• Paardenhouderijen
Er zijn stagemogelijkheden bij toonaangevende spring-, eventing- en dressuurstallen. Voor de ren- en drafsport kun je werken bij de betere Ierse harddraver- en renpaardenstallen. Tevens zijn er plaatsen bij maneges (waar je kunt stage lopen bij het lesgeven) en bij paardenfokkerijen of internationale stoeterijen.
• Gemengde bedrijven
In Ierland zijn ook veel gemengde bedrijven, met melkkoeien in combinatie met paarden, schapen, kippen, kleinvee en ook akkerbouw. Tevens zijn er bedrijven met zoog- en vleeskoeien met stageplaatsen beschikbaar. De opdrachten zijn afhankelijk van werk en seizoen.

• Agritoerisme

Een andere stagerichting is het agritoerisme. Ierland heeft een goed ontwikkelde agritoeristische industrie, met verschillende stageplaatsen. Ierland biedt ook een Agri-home programma. Dit is vooral voor meisjes die er geïnteresseerd in zijn om bij een agrarisch gezin in te wonen. Je zult vooral helpen om op de kinderen te passen en werk in en rondom het huis doen. terug naar bovenSpanje


Spanje is een land op het Iberisch Schiereiland in het zuidwesten van Europa met ongeveer 47 milj.inwoners. De eilandengroep Balearen in de Middellandse Zee en de Canarische Eilanden in de Atlantische Oceaan behoren tot het land. De hoofdstad is Madrid en de munteenheid is de Euro.
Spanje is een divers land met zeer uiteenlopende culturen, talen en eetgewoonten. De toeristische kusten aan de Middellandse Zee, het flamencodansen van Andalusië, de stierenvechten en het het Catalaanse Barcelona zijn over de hele wereld bekend.Naast Spaans (Castiliaans) zijn Catalaans, Baskisch en Galicisch eveneens officiële talen van het land. De normale werktijden/schooltijden zijn anders dan in Noord-Europese landen en verschillen sterk per regio. Afhankelijk van de regio werkt men van 09.00 tot 14.00 uur en van 15.00 à 17.00 uur tot 18.00 à 21.00 uur.

Hoewel Spanje voor veel mensen vooral bekend staat als vakantiebestemming is het een van de belangrijkste landbouwproducenten van Europa. De belangrijkste producten in deze sector zijn citroenen, sinaasappels, olijven en olijfolie, noten, druiven en wijn. Spanje is hard door de economische crisis getroffen, en de werkloosheid is één van de hoogste van de EU. Dat heeft ook gevolgen voor stages. Om verdringing van Spaanse mensen op de arbeidsmarkt te voorkomen heeft de overheid het stagelopen door buitenlandse stagiaires gereglementeerd. Stages die vallen onder het Europese Life Long Learning-programma Leonardo da Vinci vallen hier echter niet onder. Bespreek in ieder geval de actuele situatie met je stagecoördinator op school. terug naar boven


Turkije

 

Turkije ligt op de grens van twee continenten, Azië en Europa.vanwege geschiedkundige en culturele redenen wordt de republiek vaak geheel tot Europa gerekend. Het is een democratische rechtsstaat en een parlementaire republiek met een president aan het hoofd. De hoofdstad en de regeringszetel van het land is Ankara. De grootste stad van Turkije is Istanboel, gelegen in het uiterste noordwesten van het land. De stad ligt precies op de scheiding tussen Europa en Azië, waar de Bosporus de verbinding vormt tussen de 'uitvloeisels' van de Middelandse Zee en de Zwarte Zee. In Turkije wonen bijna 81 miljoen (2013) mensen. Van hen woont 70% in stedelijke gebieden. Sinds 2005 onderhandelen Turkije en de Europese Unie over toetreding van Turkije tot de EU. Turkije ligt niet alleen geografisch maar ook qua klimaat op een kruispunt. Het oosten van het land en Centraal-Anatolië bezitten een uitgesproken landklimaat met zeer hete zomers en ijskoude winters waarin zeer veel sneeuw kan vallen. De gebieden langs de Middellandse Zee hebben een mediterraan klimaat terwijl de noordkust een gematigd zeeklimaat heeft. Het zuidoosten, uitgezonderd het berggebied in het extreme zuidoosten, is overwegend droog en plaatselijk zelfs woestijnachtig. Kenmerkend voor Turkije zijn uitgestrekte vlakten die aan alle zijden afgebakend worden door de gebergten. Door deze vlakten slingeren rivieren die voor een groot deel nog helemaal natuurlijk zijn, dus met vlechtpatronen, stroomruggen, rivierduinen, veel moerassen. Die moerassen kunnen zich over grotere oppervlakten uitstrekken, net als de stoffige zandwoestijnen in het centrale en zuidoostelijke deel. In het westen lijkt het landschap op dat van Griekenland: deels met bos begroeid heuvelland, plaatselijk tot berglandschap, met veel kleinere en een enkele grotere rivier. Turkije behoorde in de periode 2002 tot 2007 tot de snelst groeiende economieën van de wereld en steeg van de 26e plaats naar de 15e plaats in de lijst van de grootste economieën. De gemiddelde economische groei bedroeg gemiddeld 7% per jaar. Turkije is wereldwijd een van de belangrijkste toeristische bestemmingen. Het staat in de top 3-bestemmingen van Nederlandse vakantiegangers. Internationaal gezien staat Turkije op de 7e plaats. Veel toeristen komen uit Duitsland, Rusland, Engeland, Nederland en Japan het is ook populair geworden onder Amerikanen, Arabieren en Indiërs. Door het mediterrane klimaat zijn vooral de badplaatsen langs de kust populair zoals Bodrum, Alanya, Marmaris, Kuşadası en Antalya, de Turkse west- en zuidkust staat ook wel bekend als de Turkse Rivièra.

Als stageland is Turkije nog niet erg bekend. Voor leerlingen van Outdoor-opleidingen biedt de toeristenindustrie in de zuidelijke en oostelijke kustgebieden toch mogelijkheden.De provincie Antalya is van oudsher een tuinbouwgebied. Daar liggen mogelijkheden voor leerlingen van tuinbouw- en handelsopleidingen. AgriTrainee werkt in Turkije samen met Triada in Antalya en NIHA in Ankara. Deze organisaties kunnen bemiddelen voor een goed adres.
terug naar boven


 


Zweden
 

Zweden ligt in Noord-Europa ingeklemd tussen Noorwegen en Finland en is onderdeel van Scandinavië.De hoofdstad en tevens grootste stad is Stockholm. Zweden heeft net als Nederland een constitutionele monarchie en is een van de rijkste, welvarendste en meest ontwikkelde landen ter wereld. Het is lid van de Europese Unie, maar valt wel buiten de eurozone, het betaalmiddel is de Zweedse kroon.

Zweden is het grootste land van Scandinavië, het is 11 keer zo groot als Nederland. Voor het grootste deel is het bedekt met uitgestrekte naaldbossen, het merendeel productiebos  met name in het noordelijk deel van het land. Het zuidelijk en oostelijk deel is vlak tot glooiend. Op economisch gebied is Zweden vooral bekend om het Swedish design en de houtproductie. Veel trends, ook in de bloemendetailhandel, komen uit Zweden. Als stageland is Zweden dus vooral interessant voor leerlingen van bosbouw, outdoor & recreatie en bloemschikken. terug naar boven

Noord Amerika

Verenigde staten van Amerika (VS)
 

De verenigde staten van Amerika vormen een ongelooflijk groot land met veel regels. Deze regels maken het soms lastig om een stage te organiseren. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven in de groene sector die hun kennis graag delen met buitenlandse jongeren en die benieuwd zijn naar de kennis die jij meebrengt.

Het is in de VS verplicht om minstens minimumloon te betalen aan stagiaires.

In de VS zijn stageplaatsen beschikbaar in de werkgebieden:
• (Melk)veehouderijen
• Akkerbouw
• Tuinbouw
• Paardenhouderijen
• Bloemenwinkels en tuincentra
• Golfbanen
• Wijnbouw
• Openbare parken en tuinen
• Kwekerijen
terug naar boven

Canada

Canada is een land in het noorden van Noord-Amerika. In het zuiden wordt het door de Verenigde Staten begrensd. De hoofdstad van Canada is Ottawa en de grootste steden zijn Toronto, Montreal, Vancouver en Calgary. Canada is met een oppervlakte van 9.970.610 km² op Rusland na het grootste land ter wereld. De naam Canada is afgeleid van het indiaanse woord kanata, wat nederzetting betekent. Het land werd al duizenden jaren bewoond door indianen en inuit voordat het vanaf de 15e en 16e eeuw door de Europeanen, met name Fransen en Engelsen, werd verkend en gekoloniseerd. Pas in 1982 werd het land door de Canada Act formeel geheel onafhankelijk van Groot-Brittannië  Het is een tweetalig land waar zowel Engels als Frans een officiële status hebben. Canada is ondermeer lid van het Gemenebest van Naties, de VN, de G8, de Francophonie en de NAVO. De munteenheid is de Canadese dollar (C$ of CAD), verdeeld in 100 cent. De waarde van de dollar is ongeveer 75 eurocent.
 
De Royal Canadian Mounted Police, de Inuksuk en de Maple Leaf (Esdoorn) zijn bekende Canadese symbolen. De nationale sporten in het land zijn lacrosse en ijshockey.
 
Canada bezit een divers landschap met veel ongetemde natuur. Enkele bekende nationale parken zoals Banff, Jasper Nationaal park, Waterton Glacier International Peace Park, Kluane, Nationaal park Nahanni en Nationaal park Gros Morne trekken veel bezoekers. ook zijn er diverse minder bekende nationale parken en provinciale parken zoals Dinosaur Provincial Park in Alberta.
Canada kent ook vele festivals die wijde bekendheid genieten. Enkele belangrijke hiervan zijn het Tulip Festival in Ottawa en de Calgary Stampede.
Ongeveer driekwart van de beroepsbevolking is werkzaam in de dienstensector die daarmee verreweg de belangrijkste is. Bosbouw, mijnbouw en visserij zijn eveneens belangrijke bronnen van inkomsten. Landbouw is vooral van belang in de prairies en delen van Ontario.

In Canada zijn er veel bedrijven die graag buitenlandse stagiairs ontvangen.Stagelopen in Canada is voor mensen van groene opleidingen een fantastische ervaring. De ruimte, de grootsheid (ook van het machinepark) de Engelse en Franse invloeden.

Er zijn stageplaatsen beschikbaar in de werkgebieden:
• (Melk)veehouderijen
• Varkenshouderijen
• Landbouw, zowel akkerbouw als onderhoud van materiaal
• Tuinbouw
• Paardenhouderijen
• Planten, snijbloemen
• Golfbanen, aanleg en onderhoud
• Wijnbouw
• (Boom)kwekerijen

terug naar bovenZuid Amerika

Caribisch Nederland

Vanwege de historische binding met Nederland en hun ligging zijn de eilanden in het Caribisch gebied populaire stagelanden. Daar zit een keerzijde aan. De grote hoeveelheid stagelopers begint zijn eigen subcultuur te vormen die aantrekkingskracht heeft op louche ondernemers en het dievengilde. Daarnaast wordt wel gesproken over verdringing van reguliere arbeidsplaatsen ten koste van de lokale bevolking. De jeugdwerkeloosheid is er aanzienlijk.
Voor de 'groene' stages zijn er voornamelijk mogelijkheden voor leerlingen van outdoor-opleidingen en dierverzorging.(animal sanctuaries). 

Caribisch Nederland wordt gevormd door de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caraïbische Zee. Sinds oktober 2010 zijn het bijzondere gemeenten van Nederland. Tot die datum waren de eilanden onderdeel van de Nederlandse Antillen, een voormalig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden staan ook bekend als BES-eilanden. De afkorting BES verwijst naar de eerste letters van de namen van de eilanden.De eilanden zijn cultureel en geografische zeer verschilend. Zo ligt Bonaire ten oosten van Aruba en Curaçao, voor de kust van Venezuela, terwijl Sint Eustatius en Saba ten zuiden van Sint Maarten en ten westen van Puerto Rico liggen. De drie eilanden tellen samen circa 22.000 inwoners en een oppervlakte van 328 vierkante kilometer.De voertaal op Bonaire is het Papiaments en op Saba en Sint Eustatius het Engels. Als betaalmiddel wordt de Amerikaanse dollar gebruikt.

Sint Maarten is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden waar voornamelijk Engels, Nederlands en Spaans wordt gesproken. Het bestaat uit het zuidelijk deel van het eiland Sint Maarten. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 34 km² en ongeveer 40.000 inwoners. De hoofdstad is Philipsburg. Het Noordelijk deel van het eiland behoort tot Frankrijk. De economie is volledig gericht op het massatoerisme. Behalve verblijfsrecreatie is het eiland ook een aanlegplaats voor cruiseschepen.

Aruba 
Ook Aruba is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het ongeveer 25 kilometer ten noorden Venezuela. Aruba heeft een bevolking van ongeveer 107.500 inwoners en in oppervlakte  ongeveer even groot als het Nederlandse eiland Texel. Het is vrij droog en heeft niet die weelderige tropische vegetatie die in de Caraïben eigenlijk gebruikelijk is. De officiële talen zijn Nederlands en Papiaments. Aruba is een welvarend land. De werkloosheid is laag en het inkomen per hoofd van de bevolking is een van de hoogste in het Caraïbisch gebied.
Hoewel vroeger olieraffinage economisch belangrijke was is toerisme nu de kurk van de economie.  Aruba verwelkomt tegenwoordig zo'n anderhalf miljoen gasten per jaar, waarvan driekwart Amerikanen. Het toerisme richt zich voornamelijk op de stranden en de zee.
De munteenheid is de Arubaanse florin. maar in de praktijk kan er ook met dollars worden betaald.

Curaçao
Ook Curaçao (in het Papiaments: Kòrsou) is een eiland voor de kust van Venezuela en een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De hoofdstad en grootste plaats op het eiland is Willemstad. Het heeft ongeveer 150.000 inwoners. Het eiland heeft een uitstekende infrastructuur, die ver boven die van de regio uitsteekt. Curaçao leeft voornamelijk van handel, olieraffinage en toerisme. De diepe, natuurlijke zeehaven is de beste van het Caribisch Gebied en heeft een lange geschiedenis als belangrijke handels- en overslagcentrum in de regio. Het eiland behoort bij de welvarendste eilanden van het Caribisch Gebied.
terug naar boven

 

Suriname

Suriname ligt aan de noordoostkust van Zuid-Amerika. Het land ligt ingeklemd tussen Guyana (voormalig Brits-Guiana) en Frans-Guyana. In het zuiden grenst het aan Brazilië.
Suriname is een voormalige kolonie van Nederland en was tot 25 november 1975 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De hoofdstad is Paramaribo, waar tevens het grootste deel van de Surinaamse bevolking woont. De Surinaamse bevolking bestaat uit een mengeling van etnische groepen, voornamelijk Hindoestanen, Creolen, Marrons, Javanen en Indianen. Veel van de kleine winkels in de stad zijn in handen van Chinezen.
Suriname kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Het overgrote deel van Suriname is met oerwoud bedekt. Dit oerwoud maakt deel uit van het grootste tropische regenwoud op aarde, het Amazoneregenwoud, waarvan het grootste deel op Braziliaans grondgebied ligt. Het Surinaamse binnenland is daarom een geliefd studieoord voor biologen uit de gehele wereld. Een groot aantal soorten vogels, reptielen en zoogdieren bewoont deze bossen en de kuststrook. Een voorbeeld zijn de verschillende soorten schildpadden op het strand bij Galibi. Verder komen in Suriname onder andere voor jaguar, luiaard, reuzen miereneter, kaaiman (onder andere in Bigi Pan en Nickerie),  doodshoofdaapje, brulaap, tapir en rode ibis. Regelmatig worden er in Suriname nog nieuwe diersoorten ontdekt.Suriname telt 11 beschermde natuurreservaten, 1 natuurpark en 4 bijzondere beheersgebieden.
Suriname is zeer rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Deze omvatten onder andere hout, bauxiet en goud. Daarnaast is een tweede belangrijke pijler de winning van aardolie door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
Voor wat de de groene industrie betreft zijn visserij, houtwinning en de productie van rijst, bacoven (bananen), palmpitten, kokosnoten, pinda's, rundvlees, kippen en bosproducten de belangrijkste. De regering Bouterse wil Suriname tot de voedselschuur van de Caribische Gemeenschap maken. Om daar te komen zal er nog veel werk moeten worden verzet want veel van de landbouwproductie vindt nog plaats op basis kostgrondjes rond het huis en is gericht op eigen gebruik of hooguit locale afzet.

Suriname heeft als stageland het voordeel dat er Nederlands wordt gesproken. Stageplaatsen zijn er mogelijk in de bosbouw, de industriële rijst- en palmindustrie, in de toerisme gerelateerde groenvoorziening, bloemschikken en dierverzorging. Ook bieden bepaalde lokale sociale projecten soms kansen op een interessante stage. Vanuit het Groene onderwijs hebben in de afgelopen jaren verschillende docenten goede contacten gelegd met scholen en bedrijven in Suriname. Informeer daar naar bij jouw eigen stagecoordinator op school.  
terug naar boven

Brazilië

Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika.Het grenst onder andere aan Suriname, Venezuela, Colombia, Argentinië en de Atlantische Oceaan. Brazilië beslaat bijna de helft van dit continent. Als voormalige kolonie van Portugal is de voertaal Portugees.Brazilië wordt gekenmerkt door vier grote geografische eenheden:
De tropische kuststrook waar de meeste grote steden liggen. Het Hoogland van Brazilië dat bestaat uit tropisch regenwoud in het noorden, naar het zuiden toe overgaand in beboste savanne (Cerrado). Een droog en woestijnachtig gebied in het noordoosten, Sertão.
Het Amazonebekken in het noorden en westen. Hier bevindt zich hoofdzakelijk het bedreigde Amazoneregenwoud en de meest waterrijke rivier van de wereld, de Amazone. Het klimaat in dit gebied behoort tot het tropisch regenwoudklimaat.
Ten noorden van het Amazonebekken ligt het Hoogland van Guyana. Hier bevindt zich ook de hoogste berg van Brazilië; de Pico da Neblina.
  
Brazilië heeft de grootste economie van Latijns-Amerika. Het land heeft een gemengde economie met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Brazilië ontwikkelt zich tot één van grootste economieën ter wereld. Brazilië heeft een ontwikkelde landbouw-, mijnbouw-, industrie-, en dienstsectoren. Er is veel handel met de Europese Unie, de Verenigde Staten, Argentinië en Japan.
Brazilië is de grootste producent van koffie in de wereld
Landbouwexport bestaat uit koffie, sinaasappelsap, sojabonen en suiker.
Het aantal erkende stagebedrijven in Brazilië is nog zeer beperkt. Mogelijk heeft jouw stagecoordinator nog adressen. Eventueel kun je AgriTrainee inschakelen om de stage voor jou te organiseren, want voor Brazilie moet er veel papierwerk worden verricht en ook de huisvesting is niet altijd eenvoudig, mede gelet op de veiligheid.
terug naar boven


Oceanië

Australië en Nieuw Zeeland

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn er bedrijven die zo groot zijn dat je het niet voor mogelijk houdt. Ze nemen de oppervlakte in van een Nederlandse stad of zelfs nog groter. Uiteraard is het een enorme ervaring om hier te werken. Er is altijd veel en divers werk beschikbaar, en veel te doen en te leren.

Australië en Nieuw-Zeeland bieden veel mogelijkheden voor Nederlandse stagiairs.

Er zijn stageplaatsen beschikbaar in de werkgebieden:
• Mega(melk)veehouderijen
Gemiddeld is de kudde 600 stuks maar een aantal bedrijven heeft rond de 2000 koeien, schapen of ander vee.
• Gemengde bedrijven
• Landbouw
• Tuinbouw
• Planten en bloemen
• Wijnbouw
terug naar boven

Afrika

Afrika is het op een na grootste continent op Aarde. Alleen Azië is groter. Wanneer je echter Noord- en Zuid-Amerika als één continent ziet, staat Afrika op de derde plaats. Er wonen meer dan 1 miljard mensen, wat ongeveer een zevende van de wereldbevolking is.
Met uitzondering van Zuid-Afrika behoort vrijwel het hele continent tot de Derde wereld.
Je kunt het continent geografrisch in zones verdelen. Het noorden, met een de rijke en vruchtbare kuststrook, daaronder de droge Sahara-woestijn met daar weer ten zuiden van een gebied met vele regenwouden. Het zuiden en het oosten van het continent bestaan voor een groot deel uit savannen: droge grasvlakten met hier en daar bomen en struikgewas.
Politiek is het vasteland van Afrika onder te verdelen in:
Noord-Afrika, West-Afrika, Oost-Afrika, Centraal-Afrika en Zuidelijk Afrika

De meeste Afrikanen wonen op het platteland. Meestal verbouwen ze hun eigen voedsel. Zelden is dat genoeg om ook iets te verkopen of te ruilen. Vele families bebouwen al generaties lang dezelfde akkers en wonen met hun hele familie in hetzelfde dorp. Er worden veel verschillende gewassen verbouwd, afhankelijk van de locatie. In de vruchtbare tropische gebieden en regenwouden verbouwt men bijvoorbeeld yams, cassave en bananen, terwijl de boeren in drogere streken vee fokken en graan verbouwen.Jongeren hebben de neiging om naar de stad trekken en daar een bestaan op te bouwen of voor een paar jaar geld te verdienen en dan terug te keren.

In Afrika bestaat veel politieke onrust en komen burgeroorlogen voor. In Tsjaad woedde jarenlang een burgeroorlog tussen het woestijnvolk de Toeareg, gesteund door Libië, en de boeren uit vruchtbaarder streken. Gevechten tussen de Ndebele- en Shonastammen in Zimbabwe hebben aan velen duizenden mensen het leven gekost. Ook de burgeroorlog in Rwanda tussen Hutu's en Tutsi's is een voorbeeld van een burgeroorlog waarin meer dan 800.000 doden vielen te betreuren.
De exploitatie van grondstoffen als goud en olie, maar ook het bezit van watervoorraden in gebieden met waterschaarste, is vaak oorzaak van conflicten.
Ook hongersnood veroorzaakt veel ellende. Als de oogst tegenvalt, verhongeren er binnen een paar maanden duizenden of zelfs miljoenen mensen.

Vanwege de achtergebleven ontwikkeling en de politieke instabiliteit komen individuele stages in Afrika, met uitzondering van Zuid Afrika, bijna niet voor. Wel worden er veel projecten uitgevoerd onder de noemer van ontwikkelingswerk. Uitzending van stagiaires vindt dan meestal groepsgewijs plaats via een ontwikkelingsorganisatie of een school. Vraag bij je stagecoordinator op school of er mogelijkheden zijn. Met name leerlingen uit de primaire productiesectoren (landbouw, tuinbouw, veeteelt) kunnen vanwege hun kennis en praktische vaardigheden in die ontwikkelingslanden een waardevolle bijdrage leveren.
In met name Kenia, Ethiopië en Tanzania wordt veel gedaan om de agrarische economie verder uit te bouwen, daar zie je ook westerse (tuinbouw)ondernemers productiesites opstarten. Ook die bieden soms stagemogelijkheden.
terug naar boven

 

Zuid Afrika

Zuid-Afrika ligt aan de zuidpunt van het continent Afrika. Het is vanwege de historie aan Nederland verwant. De Zuid Afrikaanse taal klinkt als ouderwets Nederlands.
Zuid Afrika is oorspronkelijk door Nederland gekonoliseerd en heeft daarna ook jaren onder Brits bewind gestaan. In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika gevormd. In 1931 werd het volledig onafhankelijk. Na de verkiezingsoverwinning van de Nasionale Party in 1948 werd officieel de 'apartheidspolitiek' ingevoerd. Deze wetten regelden een ongelijke behandeling van burgers op grond van hun huidskleur. 'Apartheid' betekende een gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen.
In de jaren 90 eindigde de apartheid. Toenmalig president De Klerk liet de bekende anti-apartheidsactivist Nelson Mandela vrij op 11 februari 1990, en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) tot politieke partij getransformeerde anti-apartheidsgroepering Afrikaans Nationaal Congres (ANC), onder leiding van Mandela. De nieuwe regering voerde een beleid van 'rechtstellende actie' om de ongelijkheden van het verleden te beëindigen.
 
Zuid-Afrika is nog steeds een land met zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Anders dan tijdens de apartheid behoren nu ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveaux riches hebben vaak banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC).Deze voormalige linkse strijders die zich ontpoppen als kapitalist worden in Zuid-Afrika spottend 'yummies' genoemd, wat staat voor 'young upwardly mobile marxists'. De ongelijkheid tussen arm en rijk is nu vooral toegenomen binnen de zwarte bevolking. In bepaalde regio's van het land is sprake van etnisch geweld en bendecriminaliteit. Hierbij zijn vaak Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit. 

Het gunstige klimaat en de vruchtbare bodem maken dat Zuid-Afrika eenn goede landbouwsector heeft. De sector voorziet in vrijwel de gehele lokale behoefte aan voedings- en genotmiddelen.
Toerisme is sinds het einde van de 20e eeuw uitgegroeid tot een zeer belangrijke economische factor in Zuid-Afrika. Grote attracties in het land zijn de natuurparken, de grote steden Kaapstad, Johannesburg en Kaap de Goede Hoop.
Als je hier stage wilt lopen is het verstandig om daarbij een professionele en vertrouwde stagebemiddelaar bij in te schakelen, het liefst met een vestiging in het land zelf. Zij kunnen als geen ander de mogelijkheden in kaart brengen en een veilige stage organiseren.
terug naar boven